Bilgi Talep Formu

Sertifikalı İlkyardım Eğitimleri

 

YASAL DAYANAK

Tehlike sınıflarına göre;

 • Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışana kadar 1 ilk yardımcı,
 • Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilk yardımcı,
 • Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilk yardımcı, bulundurulması zorunludur.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Genel İlk Yardım bilgileri, 
 • Sağlık Bakanlığı onaylı İlk Yardım Eğitim Müfredatı,
 • Giriş olay yeri değerlendirme, 
 • Temel yaşam desteği (bebek), 
 • Temel yaşam desteği (çocuk ve yetişkin), 
 • Kanama ve yaralanmalarda ilk yardım, 
 • Kırık çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, 
 • Zehirlenmelerde ilk yardım, 
 • Boğulmalarda ilk yardım, 
 • Solunum yolunda yabancı cisim kaçmasında ilk yardım, 
 • Yanık ve donmalarda ilk yardım, 
 • Elektrik çarpmalarında ilk yardım, 
 • Bilinç bozukluğu ve medikal acillerde ilk yardım, 
 • Hayvan ısırma – sokmalarında ilk yardım, hasta, 
 • Yaralı ve kazazede taşıma teknikleri.

EĞİTİM YÖNTEMİ

 • İlk Yardım el kitabı tüm katılımcılara ücretsiz verilecektir.
 • Eğitimin etkinliği ve değerlendirilmesi, eğitim öncesi ve sonrasında yapılacak sınavlarla ve anketlerle sağlanacaktır.
 • Eğitimler interaktif eğitim teknikleri kullanılarak, maket, projektör, slayt vb. eğitim materyalleri ile destekli, insan odaklıdır.
 • Eğitim sonunda başarılı bulunan katılımcılara sağlık müdürlüğü onaylı ilk yardımcı sertifikası ve kimlikleri verilecektir.

EĞİTMEN KADROSU

 • Eğitimler Sağlık Bakanlığından onaylı sertifikalı İlk Yardım Eğitmenleri tarafından düzenlenir.

EĞİTİM KURALLARI ve BELGELENDİRME

 • 16 saat teorik ve pratik eğitimdir.
 • Derslere katılım zorunludur.
 • Eğitim sonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sınavda 100 tam puan üzerinden 85 puan alanlar sertifika ve kimlik kartı almaya hak kazanırlar.
 • Belgeler Merkezimiz tarafından hazırlandıktan sonra İl Sağlık Müdürlüğü tarafından onaylanır ve 3 yıl geçerliliği vardır.

EĞİTİM YERİ

 • Firmanıza ait eğitim salonu yada Abc Akademi eğitim salonunda gerçekleştirilmektedir.