Bilgi Talep Formu

İlkyardım Güncelleme Eğitimleri

YASAL DAYANAK

Tehlike sınıflarına göre;

 •  Az Tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
 •  Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
 • Çok Tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, bulundurulması zorunludur.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Genel İlk Yardım Bilgileri 
 • Sağlık Bakanlığı onaylı İlk Yardım Eğitim Müfredatı. 
 • Giriş olay yeri değerlendirme, 
 • Temel Yaşam Desteği ( Bebek), 
 • Temel Yaşam Desteği ( Çocuk ve yetişkin), 
 • Kanama ve yaralanmalarda ilk yardım, 
 • Kırık çıkık ve burkulmalarda ilkyardım, 
 • Zehirlenmelerde ilk yardım, 
 • Boğulmalarda ilk yardım, 
 • Solunum yolunda yabancı cisim kaçmasında ilk yardım, 
 • Yanık ve donmalarda ilk yardım, 
 • Elektrik çarpmalarında ilk yardım, 
 • Bilinç bozukluğu ve medikal acillerde ilk yardım, 
 • Hayvan ısırma – sokmalarında ilk yardım, hasta, 
 • Yaralı ve kazazede taşıma teknikleri.

EĞİTİM YÖNTEMİ

 • İlk Yardım el kitabı tüm katılımcılara ücretsiz verilecektir.
 • Eğitimin etkinliği ve değerlendirilmesi, eğitim öncesi ve sonrasında yapılacak sınavlarla ve anketlerle sağlanacaktır.
 • Eğitimler interaktif eğitim teknikleri kullanılarak, maket, projektör, slayt vb. eğitim materyalleri ile destekli, insan odaklıdır.
 • Eğitim sonunda başarılı bulunan katılımcılara sağlık müdürlüğü onaylı ilk yardımcı sertifikası ve kimlikleri verilecektir.

EĞİTMEN KADROSU

 • Eğitimler Sağlık Bakanlığından onaylı sertifikalı İlk Yardım Eğitmenleri tarafından düzenlenir.

EĞİTİM KURALLARI ve BELGELENDİRME

 • 8 saat teorik ve pratik eğitimdir.
 • Derslere katılım zorunludur.
 • Sınav zorunluluğu yoktur.
 • Belgeler merkezimiz tarafından hazırlandıktan sonra İl Sağlık Müdürlüğü tarafından onaylanır ve 3 yıl geçerliliği vardır 3 yıl sonunda güncelleme eğitime katılma zorunluluğu vardır.

EĞİTİM YERİ

 • Firmanıza ait eğitim salonu ya da Abc Akademi eğitim salonunda gerçekleştirilmektedir.